Het stelsel rondom autobelastingen zijn op dit moment verre van perfect. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat  afgelopen woensdag verschenen is.

De overheid haalde 16,6 miljard euro op door middel van de autobelastingen. Dit zorgt voor een stabiele inkomstenstroom voor de Nederlandse kas. Dat is volgens de Wet uitwerking Autobrief II een van de belangrijkste doelen van autobelastingen.

Rekenkamer


Door de toename van elektrische auto’s is de vraag of in de toekomst nog wel voldoende bpm en accijnzen kunnen worden opgehaald. Een ander doel van autobelastingen – “een wezenlijke ondersteuning van luchtkwaliteit- en klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels” – wordt te weinig invulling gegeven, aldus de Algemene Rekenkamer.

Herziening


Om ervoor te zorgen dat de vetpot aangevuld blijft doet de Rekenkamer een aanbeveling aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel om de autobelastingen in hun huidige vorm onder de loep te nemen. Met als doel deze te heroverwegen als ze niet bijdragen aan de belangrijkste doelen van de autobelastingen.