Het huren van een huurauto gaat vaak gepaard met onnodige kosten, met name voor toeristen. In onderhandelingen worden zij onder druk gezet om akkoord te gaan met extra’s die zij niet nodig hebben. In sommige gevallen is het zelfs zo dat de auto niet verhuurd word aan mensen die niet akkoord gaan met deze extra kosten. Deze informatie komt uit onderzoek van RADAR.

Huurauto onderzoek

Voor dit onderzoek werden meer dan 18.000 mensen ondervraagd. Meer dan de helft hiervan had wel eens een auto gehuurd in het buitenland, waarvan 76% in Europa. De grootste partijen in de autoverhuur wereld zijn: Sunnycars, Hertz, Europacar een Avis. Bij 56% van deze groep mensen werden extra’s aangeboden en 48% hiervan voelde zich onder druk gezet om over te gaan tot het betalen van deze extra kosten. Sommige toeristen kregen de de huurauto niet mee, dit percentage was 8% van de onder druk gezette groep.

Onnodige verzekeringen

In totaal waren er 2497 mensen die akkoord gingen met de extra kosten. Sommige gewenst en sommige ongewenst. Deze extra’s lieten zich vooral zien in verzekeringen en het afkopen van eigen risico. Wel 46% van deze groep mensen, beweerde achteraf helemaal geen baat te hebben gehad bij de extra’s. Het gaat hier bijvoorbeeld over een een verzekering die moest worden afgesloten bij het afhalen van de huurauto, terwijl deze kosten al zaten inbegrepen bij het reserveren van de auto. Zelfs mensen die niet akkoord gingen met de extra verzekeringen merkte achteraf op dat er geld werd afgeschreven van hun bankrekening.

In het jaar 2015 waarschuwde de Consumentenbond al voor de duistere manier van geld verdienen door de autoverhuurders. De bond wilt meer transparantie en wilt meer duidelijkheid wat betreft de verzekeringen. In 2015 beloofde de autoverhuurbedrijven al dat er verbetering zou komen op dit gebied aan de Europese Commissie. Dit onderzoek van RADAR werd gedaan in augustus 2017.