Apple is niet enthousiast over de manier waarop incidenten bij het testen van autonome auto’s moeten worden gerapporteerd. Het bedrijf heeft daarom een brief geschreven aan het Californische Department of Motor Vechcles (DMV). het DMV is de overheidsinstantie die zich bemoeit met de naleving van wetgevingen rondom autonome wagens.

Het techbedrijf kreeg in april toestemming om autonome auto’s te gaan testen in Californië. Hiermee is het gerucht dat het bedrijf aan een dergelijk project werkte bevestigd. Met de toestemming gaat het bedrijf drie Lexus SUV’s testen. Deze zijn uitgerust met speciale hardware en software. Echter is Apple bang dat de huidige regelgeving rondom het testen de imago van autonome auto’s beschadigt. Bij het bedrijf zit vooral de ‘disengagement’ dwars. De disengagement omvat het overnemen van de controle door de bestuurder. Bij een test moet dit gerapporteerd worden als incident. Volgens het techbedrijf is de regelgeving te veeleisend. Het zorgt voor verwarring bij de consumenten door negatieve berichtgevingen in de media.

Vanzelfsprekend

Het bedrijf zegt dat het bij een aantal scenario’s niet nodig is om een disengagement te rapporteren als incident. In deze scenario’s is het juist vanzelfsprekend dat de bestuurder het stuur overneemt. “Een ontkoppeling zou gedefinieerd moeten worden als een onverwachte gebeurtenis of een fout die van de bestuurder vereist dat deze de controle van het voertuig overneemt om een botsing of verkeersovertreding te voorkomen”, zegt Apple.

Ook systeemfouten die geen invloed hebben op de verkeersveiligheid is volgens Apple geen incident, net zoals extra voorzorgmaatregelen en geplande ontkoppelingen.

Weg met de eis

Apple wil af van de eis dat bedrijven moeten vermelden wat voor incident er zou plaats hebben gevonden als de ontkoppeling van het autonome systeem niet had plaatsgevonden. Zo’n omschrijving is voor Apple te speculatief.

Sinds 2015 is bekend dat Apple aan een project met autonome auto’s werkt. Het werd met de grootste geheimzinnigheid omgeven. Het is wel duidelijk hoe het project heet, namelijk Project Titan.